Geld parkeren op de derdengeldenrekening

Geld parkeren op de derdengeldenrekening

Home » Geld parkeren op de derdengeldenrekening

Geld op derdengeldenrekening laten staan

Twee advocaten hadden van 2011 tot en met 2018 samen een advocatenkantoor met een gezamenlijke derdengeldenrekening. Een van de advocaten had een huurgarantieovereenkomst getekend. Hierdoor werd er ruim € 12.000,- op de derdengeldenrekening van het kantoor gestort. Bij beëindiging van het advocatenkantoor wil de andere advocaat de derdengeldenrekening opheffen, maar daar staat de huurgarantie nog op. De ene advocaat dient een klacht in tegen de andere advocaat. Hij weet niet waarom het geld er nog staat en hij wil er geen verantwoordelijkheid voor.

De raad heeft geoordeeld dat de advocaat in strijd heeft gehandeld met het doel en de strekking van de derdengeldenrekening. Een derdengeldrekening is voor geld van cliënten. De rekening is zeker niet bedoeld om eigen geld tijdelijk te parkeren, ook niet in de vorm van een bankgarantie.

De advocaat is een berisping opgelegd vanwege het misbruik van de derdengeldenrekening. De andere advocaat krijgt een waarschuwing. De raad vindt het namelijk ontoelaatbaar dat de advocaat het geld jarenlang heeft laten staan en niet eerder actie heeft ondernomen.

Lees hier de uitspraken: