Voor Advocaten

Home » Voor Advocaten

Stichting derdengeld advocatuur

Iedere advocaat moet een overeenkomst hebben met een stichting derdengelden. Dat kan je eigen stichting zijn, maar dat hoeft niet. Een stichting derdengelden kan ook werken voor verschillende advocaten. Voor de overeenkomst tussen de advocaat en de stichting is een verplicht model ontworpen door de Orde van Advocaten.
Op basis van dat verplichte model kun je snel en eenvoudig een Stichting Derdengeld oprichten.

Bestuur

Het stichtingsbestuur van een stichting derdengelden voor de advocatuur mag alleen bestaan uit advocaten, accountants of vrije beroepsbeoefenaars. Dat zijn de beroepen waarmee een advocaat een samenwerkingsverband mag hebben.
Bij het zakendoen moet de stichting worden vertegenwoordigd door minimaal twee personen, van wie er één advocaat is. Bij een dergelijke stichting werk je met het twee handtekeningen principe. Voor iedere betaling moeten twee mensen een fiat geven.

Alleen zaaksgerelateerd

Alle ontvangsten op de rekening van de stichting moeten gerelateerd zijn aan een zaak van de advocaat. Is dat niet het geval dan is het bestuur verplicht het geld direct terug te storten. Hierover zijn veel procedures gevoerd en tuchtrechtklachten. De rekening mag dus niet gebruikt worden om geld te stallen voor een cliënt.

Verbod op bankieren via de rekening derdengelden

Advocaten mogen hun derdengeld rekening niet gebruiken om vorderingen op hun cliënt te betalen met geld dat door de cliënt is gestort. Daarmee zou namelijk voor buitenstaanders niet meer zichtbaar zijn waar het geld vandaan is gekomen. De administratie van de stichting valt onder het verschoningsrecht van de advocaat. Als deze dus zou bankieren met zijn kwaliteitsrekening zou dat de mogelijkheid van misbruik van het verschoningsrecht op kunnen leveren.

Eigen vorderingen verrekenen

Ook mag de advocaat niet zijn eigen vorderingen verrekenen met geld op de derdengeldrekening. Hierop is een uitzondering als dit vooraf expliciet is overeengekomen. In de praktijk hebben de meeste advocaten dit opgenomen in hun opdrachtbevestiging.

Bronnen

Regels van de Orde kijk ook onder Toelichting

 

Lees meer