Voor Advocaten

Home » Voor Advocaten

Iedere advocaat moet een overeenkomst hebben met een stichting derdengelden. Dat kan je eigen stichting zijn, maar dat hoeft niet. Een stichting derdengelden kan ook werken voor verschillende advocaten. Voor de overeenkomst tussen de advocaat en de stichting is een verplicht model ontworpen door de Orde van Advocaten.
Op basis van dat verplichte model kun je snel en eenvoudig een Stichting Derdengeld oprichten.

Bestuur

Het bestuur van een stichting derdengelden voor de advocatuur mag alleen bestaan uit advocaten, accountants of vrije beroepsbeoefenaars waarmee een advocaat een samenwerkingsverband mag hebben.
Bij het zakendoen moet de stichting worden vertegenwoordigd door minimaal twee personen, van wie er één advocaat is.

Alleen zaaksgerelateerd

Alle ontvangsten op de rekening van de stichting moeten gerelateerd zijn aan een zaak van de advocaat. Is dat niet het geval dan is het bestuur verplicht het geld direct terug te storten.

Verbod op bankieren via de rekening derdengelden

Advocaten mogen hun derdengeld rekening niet gebruiken om vorderingen op hun client te betalen met geld dat door de client is gestort. Daarmee zou namelijk voor buitenstaanders niet meer zichtbaar zijn waar het geld vandaan is gekomen. De administratie van de stichting valt onder het verschoningsrecht van de advocaat. Als deze dus zou bankieren met zijn kwaliteitsrekening zou dat de mogelijkheid van misbruik van het verschoningsrecht op kunnen leveren.

Bronnen

Regels van de Orde kijk ook onder Toelichting