Fiscaal Juridisch

Home » Fiscaal Juridisch

Fiscale behandeling derdengelden

Het is belangrijk dat de fiscus de activiteiten van de stichting niet beschouwt als een onderneming. De stichting hoeft dan geen belasting te betalen, geen BTW of Vennootschapsbelasting.
De Orde van Advocaten heeft een specifieke afspraak met De Belastingdienst. Hierdoor staat op voorhand vast dat als de modellen van de Orde worden gebruikt er geen bedrijfsmatige activiteiten worden ontplooid. De fiscus heeft hier op voorhand mee ingestemd.
Wettekst fiscale afhandeling

Misbruik derdengelden

Met enige regelmaat zijn er misstanden met het derdengeld. De notaris of advocaat heeft dan het derdengeld gebruikt voor andere doelen dan waarvoor het was toevertrouwd.
Het gebruik van derdengeld voor een ander doel is een strafbaar feit. De notaris of advocaat kan daarvoor door het OM worden vervolgd. Het betreft het wederrechtelijk toe-eigenen van geld dat aan iemand is toevertrouwd Artikel 321 Wetboek van Strafrecht geeft de algemene strafbaarheid. Bij advocaten en notarissen is een strafverzwarende omstandigheid, namelijk dat zij het uit hoofde van hun beroep onder zich hebben. Dat valt onder Artikel 322 Wetboek van Strafrecht. In dat geval staat er maximaal vier jaar gevangenisstraf op.

Naast een strafbaar feit, valt het ook onder het tuchtrecht.

Jurisprudentie

Met enige regelmaat moeten notarissen of advocaten zich verantwoorden voor het misbruik van hun derdengeldrekening.
In principe worden de meeste notarissen en advocaten veroordeeld door de tuchtrechter. Het komt in uitzonderlijke gevallen ook voor dat er strafzaak van komt. Als de tuchtrechter bij een notaris constateert dat er misbruik is gemaakt van de derdengeldrekening zet deze de notaris praktisch altijd uit het beroep. Het vertrouwen dat de samenleving in de notaris moet hebben is dan te ernstig geschaad.
Klachten bij de tuchtrechter over advocaten gaan veel over het verrekenen van het honorarium met het derdengeld. De tuchtrechter stelt hier strenge eisen aan.

Tuchtrecht

In juni 2016 is notaris Blijleven door de hoogste tuchtrechter uit zijn ambt gezet. Hij heeft meer dan 1 miljoen uit zijn derdengeld verduisterd.

Strafrecht

In februari 2013 was er een strafrechtelijke uitspraak over een notaris die geld verduisterde van zijn derdengeldrekening. Hij kreeg een taakstraf.

 

Lees meer